Les llavors dormen en el secret de la terra fins que a una d’elles se li ocorre la fantasia de despertar. Així, vivim en constant canvi amb tot el que això comporta.
De tot això i alguna cosa més xerràrem ahir amb na Jana Suau per tal d’acompanyar aquests canvis amb una mirada amorosa.