Qué es l’Amipa?

L’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet és l’entitat que aglutina als pares i mares d’alumnes o els seus tutors per tal d’incidir en la millora de l’educació. L’AMIPA assisteix als socis en els temes relacionats amb l’escolarització, col·labora amb els mestres, fomenta la participació dels pares i gestiona serveis complementaris a l’activitat docent o lectiva.

Qué feim a l’Amipa?

L’APIMA elabora i organitza:

 • Gestiona l’escola matinera i el menjador escolar
 • Un programa d’activitats extraescolars.
 • Tallers per a famílies.
 • Col·laboració econòmica amb l’escola.
 • Col·laboració amb les entitats del poble.
 • Participació amb representants al Consell Escolar Municipal.
 • Organització de celebracions i esdeveniments.

Activitats que organitza l’Amipa

L’AMIPA col·labora amb l’equip directiu i el claustre de mestres en les següents activitats en horari lectiu i a diferents festes del poble.

 1. -Bunyolada per les verges.
 2. -Xocolatada i visita del patge reial.
 3. -Fogueró a la revetlla de Sant Antoni. 
 4. -Col·laboració a la fritada per sa Fira.
 5. -Col·laboració a la tremponada de les festes patronals.
 6. -Jornades/Sortides familiars
 7. -Festa fi de curs.

Qui forma part de l’Amipa?

Arsalan Atamna

Arsalan Atamna

President

Irina Moya

Irina Moya

Vicepresidenta

Eva Puertas

Eva Puertas

Secretària

Margarita Contestí

Margarita Contestí

Vocal de Festes

Neus Mateu

Neus Mateu

Vocal de Comunicacions

Virginia Perez

Virginia Perez

Vocal de Menjador

Nuredduna Serra

Nuredduna Serra

Vocal d'Extraescolars

Tamara Beier

Tamara Beier

Vocal d'Atenció Diversitat

Sebastià Pou

Sebastià Pou

Tresorer

A l’Amipa sempre hi ha molta feina a fer i falten mans. Sense l’Amipa no tindriem serveis ni de matinera, ni de menjador, ni d’extraescolars, ni es donarien subvencions per excursions ni pel viatge d’estudis. Vols ser membre de la Junta Directiva?