Qué es l’Amipa?

L’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet és l’entitat que aglutina als pares i mares d’alumnes o els seus tutors per tal d’incidir en la millora de l’educació. L’AMIPA assisteix als socis en els temes relacionats amb l’escolarització, col·labora amb els mestres, fomenta la participació dels pares i gestiona serveis complementaris a l’activitat docent o lectiva.

Qué feim a l’Amipa?

L’APIMA elabora i organitza:

 • Gestiona l’escola matinera i el menjador escolar
 • Un programa d’activitats extraescolars.
 • Tallers per a famílies.
 • Col·laboració econòmica amb l’escola.
 • Col·laboració amb les entitats del poble.
 • Participació amb representants al Consell Escolar Municipal.
 • Organització de celebracions i esdeveniments.

Activitats que organitza l’Amipa

L’AMIPA col·labora amb l’equip directiu i el claustre de mestres en les següents activitats en horari lectiu i a diferents festes del poble.

 1. -Bunyolada per les verges.
 2. -Xocolatada i visita del patge reial.
 3. -Fogueró a la revetlla de Sant Antoni. 
 4. -Col·laboració a la fritada per sa Fira.
 5. -Col·laboració a la tremponada de les festes patronals.
 6. -Jornades/Sortides familiars
 7. -Festa fi de curs.

  No podem garantir la realització de totes les activitats. Només es realitzaran si les normatives sanitàries vigents en cada moment ens ho permeten

Qui forma part de l’Amipa?

Arsalan Atamna

Arsalan Atamna

President

Victòria Aguiló

Victòria Aguiló

Vicepresidenta i Comissió de Menjador

Fernando Pittorino

Fernando Pittorino

Secretari

Margarita Contestí

Margarita Contestí

Comissió de Festes

Eva Villaseca

Eva Villaseca

Comissió de Menjador

Comissió de Extraescolars

Eva Puertas

Eva Puertas

Comissió Extraescolars

Raquel Rozalén

Raquel Rozalén

Tresoreria

A l’Amipa sempre hi ha molta feina a fer i falten mans. Sense l’Amipa no tindriem serveis ni de matinera, ni de menjador, ni d’extraescolars, ni es donarien subvencions per excursions ni pel viatge d’estudis. Vols ser membre de la Junta Directiva?