ESCOLA MATINERA

L’escola matinera és un servei per:

  • Facilitar als pares i les mares que puguin compatibilitzar el seu horari laboral amb l’horari lectiu del centre educatiu.
  • Educar als infants en activitats lúdiques i entretenir el temps d’espera.
  • Fomentar els hàbits de socialització i de col·laboració entre iguals.

Les activitats que es desenvolupen són:

  • Activitat d’acollida dels infants.
  • Activitats lúdiques i d’entreteniment amb jocs educatius: puzzles, encaixos, jocs de taula.
  • Activitats artístiques: dibuixos.
  • Lectura de contes.
  • Activitats relacionades amb l’escola: acabament de deures, repàs de lliçons, lectura de llibres de text.
  • A final de cada trimestre es fa un breu informe dels hàbits i participació de cada un dels alumnes, que els pares i mares retornen signat als monitor i monitores.

ON I HORARI

El servei s’ubica a les dependències del menjador escolar. l’entrada es fa per la porta petita del pati de primària.

L’horari es de dilluns a divendres, de les 07.00 fins a les 09.00 hores.

L’horari d’admissió d’alumnes és continuat, s’adapta a les necessitats de cada família.

La durada del servei abraça cada dia lectiu del curs escolar.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

Quatre monitors/es, una de les quals és la responsable, és titulada en puericultura i monitora de temps lliure.

El servei d’escola matinera disposa de:  paper i materials per a treballs manuals, llapissos de colors, retoladors, jocs educatius i juguetes pels alumnes d’educació infantil.

PREUS

Socis: 27€mes

NO socis: 42€ mes

Tiquet eventual soci: 3€dia

Tiquet eventual no socis: 5€dia

Per comprar tiquets individuals cliqueu aquí

Per donar-se d’alta com a fix en Matinera cliqueu aquí

NOTA

El Consell de Ministres ha aprovat el «Plan Corresponsables», destinat al finançament de projectes per al desenvolupament d’actuacions i/o prestacions orientades a facilitar
la conciliació de les famílies amb filles o fills menors de 14
anys. Dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears es posa en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l’escola matinera en centres educatius públics, entre les quals es troba el nostre centre.
Aquesta subvenció es destinarà a cobrir costos de l’escola matinera i d’aquesta manera poder reduïr l’aportació de les famílies. Per aquest motiu *a partir de gener 2022 el servei d’escola matinera tendrà un cost de:
➡️5€ mensuals* per usuaris fixos socis.
➡️10 € mensuals per usuaris fixos no socis.
➡️1 € tiquets eventuals socis.
➡️3 € tiquets eventuals no socis.
Nota: No podem garantir fins quan es podran mantenir aquests nous preus. Ja que el cost del servei depén del nombre d’usuaris i monitors/es, és possible que la quantitat a descomptar vagi variant per assegurar que la subvenció ens arribi a final de curs. En acabar-se la subvenció s’informarà novament a les famílies i tornarem als preus del servei sense descomptes.