ESCOLA MATINERA

L’escola matinera és un servei per:

  • Facilitar als pares i les mares que puguin compatibilitzar el seu horari laboral amb l’horari lectiu del centre educatiu.
  • Educar als infants en activitats lúdiques i entretenir el temps d’espera.
  • Fomentar els hàbits de socialització i de col·laboració entre iguals.

Les activitats que es desenvolupen són:

  • Activitat d’acollida dels infants.
  • Activitats lúdiques i d’entreteniment amb jocs educatius: puzzles, encaixos, jocs de taula.
  • Activitats artístiques: dibuixos.
  • Lectura de contes.
  • Activitats relacionades amb l’escola: acabament de deures, repàs de lliçons, lectura de llibres de text.
  • A final de cada trimestre es fa un breu informe dels hàbits i participació de cada un dels alumnes, que els pares i mares retornen signat als monitor i monitores.

ON I HORARI

El servei s’ubica a les dependències del menjador escolar. l’entrada es fa per la porta petita del pati de primària.

L’horari es de dilluns a divendres, de les 07.15 fins a les 09.00 hores.

L’horari d’admissió d’alumnes és continuat, s’adapta a les necessitats de cada família.

La durada del servei abraça cada dia lectiu del curs escolar.

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

Quatre monitors/es, una de les quals és la responsable, és titulada en puericultura i monitora de temps lliure.

El servei d’escola matinera disposa de:  paper i materials per a treballs manuals, llapissos de colors, retoladors, jocs educatius i juguetes pels alumnes d’educació infantil.

PREUS

Socis: 25€mes

NO socis: 40€ mes

Tiquet eventual soci: 3€dia

Tiquet eventual no socis: 5€dia

Per comprar tiquets individuals cliqueu aquí

Per donar-se d’alta com a fix en Matinera cliqueu aquí