Com fer-se soci?

Per fer-se soci/a, ompliu el formulari online .
Per garantir que l’AMIPA ha rebut correctament la inscripció i que l’alta s’està gestionant, assegureu-vos que rebeu un correu de confirmació al vostre correu electrònic en un termini de 2-3 dies.

 

La quota de soci pel curs 2023-2024 serà de :

  • 1 fill/a al centre – 45€ anuals. 
  • 2 fills/es al centre – 55€ anuals.
  • 3 o + fills/es al centre  60€ anuals.

La quota es carrega en compte durant el mes de setembre de l’any lectiu entrant.

Vols estar al dia de les notícies de l’amipa? Envia ALTA al 717 70 60 93 per formar part del grup de difusió i rebre els missatges informatius

 Informació nous socis!

 

 Informaciò important pels nous socis, preu l’enllaç

Avantatges dels socis

 

1) Agenda escolar a partir de primer de primària

2) Descompte en l’escola matinera, Ludoteca i activitats extraescolars

3) Subvenció de sortides que realitza cada grup

4) Descompte en l’adquisició de les fotografies de nadal

5) Participació en jornades en família

6) Descompte gimnàs Illes Marratxí

***En aquest PDF trobareu tota la informació per als nous socis de l’AMIPA curs 2022-2023 ***

 

Drets del soci

Els drets de les persones associades són:

1) Tenir veu i vot en les Assemblees Generals, amb la possibilitat d’intervenir en els seus debats.

2) Elegir i ésser elegible membre de la Junta Directiva.

3) Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte a l’associació i les seves activitats.

4) Sol·licitar i rebre informació sobre la marxa de l’associació i participar en els actes que s’organitzin.

5) Demanar als òrgans de govern la col·laboració necessària amb tot el relacionat amb el millor compliment dels objectius educatius i de les finalitats de l’associació, dintre dels canals establerts pels organismes competents.

6) Rebre informació de les activitats de l’associació.

7) Fer ús dels serveis i/o activitats que l’associació organitzi o tengui a la seva disposició.

8) Posseir un exemplar dels estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans de govern.

9) Els socis/sòcies poden demanar còpia de les actes de les reunions mantingudes.

Deures del soci

Són deures de les persones associades:

1) Complir els acords adoptats per l’assemblea mitjançant els òrgans de govern.

2) Col·laborar per al prestigi més gran de l’associació i el millor compliment de les seves finalitats.

3) Satisfer puntualment les quotes en la quantia fixada per l’assemblea general.

4) Abonar les quantitats que l’assemblea general acordi com a conseqüència dels serveis que els alumnes rebin de l’associació.

5) Assistir a les assemblees generals.

6) Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.