SERVEI DE MENJADOR

Informació important

Enguany tenim novetats pel que fa al servei de menjador! La gestió del servei la durà directament Tundidor, que ja fa més d’una dècada que cuina pels nostres infants cada dia. A partir d’ara les reserves de menjador es faran a través del web de Tundidor en aquest enllaç : 

Reserves Menjador

Per reserves eventuals si us plau seguir les instruccions al següent pdf.

En aquest pdf trobareu informació sobre el nou funcionament del menjador

PDF

Preus

Socis:

  • Oct-Maig 139€
  • Juny i Setembre 112€
  • 4 dies a la setmana Oct-Maig 112€
  • 4 dies a la setmana Juny i Setembre 90€
  • 3 dies a la setmana Oct-Maig 84€
  • 3 dies a la setmana Juny i Setembre 68€

No socis:

  • 185€

Tiquet eventual soci: 7.90€

Preu Menjador Tiquet Soci : Bono 10 tiquets 79€

Tiquet eventual no socis: 9.90€

Preu Menjador Tiquet No Soci : Bono 10 tiquets 99 €

OBJECTIUS GENERALS

– Desenvolupar en el nin/a els aprenentatges de:

hàbits d’utilització d’estris i manera de menjar.

hàbits de relació amb els/les companys/es. Convivència.

Aconseguir que l’alumne valori l’alimentació com el procés necessari per tenir salut, per a la producció d’energia i com element de plaer.

– Cercar en el nin/a una actitud positiva front l’alimentació en general, amb el tast de diferents aliments i amb un progressiu augment de varietat en el menjar.

– Donat que el Menjador Escolar està emmarcat en el PEC i la supervisió del seu funcionament depèn del Consell Escolar, prioritzarem:

  1. les pràctiques d’higiene personal: mans.
  2. les pràctiques d’higiene ambiental: control del renou, no tirar aliments a terra.
  3. les pràctiques de relació social: bona comunicació i convivència amb els/les companys/es de taula, col·laboració, solidaritat, utilització bona del temps de descans, etc.

NORMATIVA GENERAL D’US DEL MENJADOR

En tot moment es respectaran les normes de menjador.

–   S’acaba tot el que es té en el plat (si no agrada gens el 1r, 2n o 3r plat, es menja ½ ració).

–   En cas que es desitgi, es podrà refegir ½ ració.

–   No tiram mai restes de menjar en terra ni damunt la taula (tot dins el plat).

–   Respectam els espais i les normes que regeixen a cada un d’ells (excusats, menjador, passadís,       aules, pati).

–   No xerram fort durant el dinar.

–   Menjam sempre amb la cullera i/o la forqueta (no amb les mans).

–   En aquells casos que sigui imprescindible administrar algun medicament a un/a alumne/a serà imprescindible portar una autorització signada i entregar-la a l’encarregada de menjador.

–   A finals de cada trimestre s’entregarà un informe a cada alumne. Aquest ha de ser signat i retornat a la monitora corresponent.