Famílies! El centre ens convoca dia 22 de març per ajudar a posar en marxa les diferents zones del nou pati educatiu!
Les famílies que podreu venir, enviau un mail a amipasantamaria@gmail.com per confirmar la vostra assistència!

https://www3.caib.es/xestib/families/circulars/veureDocumentAdjunt.do?codiDocument=N2I39ETYCQEGN45JN2OUX61ULWOLD3TA